top of page

Privacybeleid

Deze site maakt gebruik van cookies zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.

 

Privacybeleid

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene over wiens gegevens het gaat bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG en andere privacyregels. Wij hechten veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Ze worden door ons verwerkt voor klantenbeheerdoeleinden op basis van de contractuele relatie, als gevolg van de overeenkomst. We gebruiken ze ook voor beperkte direct marketing doeleinden (om je te informeren over content met inspirerende voorbeelden van praktijkcases en om contact met je op te nemen tijdens het werk) op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als FaciliTeam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of wilt u contact met ons opnemen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Deze privacyverklaring is van toepassing op geïnteresseerde partijen van FaciliTeam, door onze website te bezoeken of via beperkte direct marketing.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door FaciliTeam verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van de aangegeven rechtsgrond:

  • U informatie sturen over onze activiteiten en diensten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)

  • Het volgen van websitebezoekers om de website te verbeteren (gerechtvaardigd belang)

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij geven uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

FaciliTeam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verstrekt, rekening houdend met de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De bewaartermijnen kunnen echter variëren, afhankelijk van het doel.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te zien en te kopiëren en het recht om deze gegevens te verbeteren en aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht om alle gegevens die wij van u hebben ontvangen en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, te verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Je hebt het recht om de gegevensverwerking te laten beperken: als je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kun je ons vragen om de verwerking stop te zetten. U kunt via het contactformulier contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivering van uw verzoek. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren alvorens gehoor te geven aan bovenstaande verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij kosten in rekening brengen.

bottom of page