top of page

ONDERHOUD

perceuse faux-plafond technicien polyvalent maintenance préventive, maintenance curative, maintenance prédictive, maintenance conditionnelle, maintenance corrective, maintenance systématique, maintenance prévisionnelle

Daar Preventief onderhoud maakt het mogelijk om de kans op falen van een bedrijfsmiddel te verkleinen en om de prestaties van materialen of apparatuur in de loop van de tijd op een optimaal niveau te houden dat dicht bij de oorspronkelijke prestaties ligt. 
Centraal element van preventief onderhoud, een onderhoudsplan zal u worden voorgesteld en zal jaarlijks worden aangepast om beter te beantwoorden aan de realiteit van uw sites.

Vervolgens bieden we u een jaarlijks preventief onderhoudsschema aan waarmee u op elk moment een volledig beeld kunt krijgen van de geplande interventies voor het komende jaar. 
FaciliTeam kan ook controlebureaus en derden namens u ondersteunen in het kader van hun opdrachten.

Daar correctief onderhoud van zijn kant heeft tot doel materialen of apparatuur te herstellen na een storing of degradatie.
In dit geval stelt FaciliTeam al haar menselijke en materiële middelen tot uw beschikking om zo snel mogelijk in te grijpen.

travailleur-entretien-service-reparant
bottom of page